Counter-X-Strike

Topsite by playboys.hostuju.cz Vitaj na tomto webe Counter-X-Strike - táto stránka sa zaoberá len hrou Counter-Strike 1.6 - Ďakujem za návštevu!

Klasické príkazy

Tu je zatiaľ ale mizerne málo obyčajných príkazov do konzoly:


change level [meno mapy]               -  Zmení mapu, názov musí byť bezchybný
sv_gravity [-999 až 999 999]            -  úprava gravitácie
sv_clienttrace 9999                            - Zapne automatické zameriavanie
sv_clienttrace 0000                           - Vypne automatické zameriavanie
mp_c4timer [1-100]                           -  Nastaví čas C4 časovača
mp_freezetime [počet sekúnd]       -  Nastaví sekundy zmrazenia na začiatku  kola
mp_friendlyfire [0 alebo 1]               -  Povolí/zakáže streľbu do súpoluhráčov
mp_footsteps [0 alebo 1]                 -  Vypne/zapne zvuky krokov
mp_roundtime [1-15]                        -  Nastavý max. dĺžku kola
timeleft                                                 -  Zobrazí koľko času zostáva do zmeny mapy
crosshair [1-5]                                    - Zmení farbu zameriavacieho prížika